Nuôi vịt đẻ

Nông dân nuôi vịt đẻ thu 360 triệu đồng/năm

Nghề nuôi vịt đẻ “lúc thăng lúc trầm” nhưng nhờ quyết tâm, chịu khó học hỏi mà ông Nguyễn Văn Đồng ở thôn Can Bi,xã Phú Xuân (Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) vẫn đạt thu nhập khá. Khu sân chơi cho vịt tại nhà ông Đồng. Tìm đến nhà ông Đồng, đứng trước khu chuồng more »