thị trường

Nghệ thuật giáo dục thị trường dành cho startup công nghệ

Khởi nghiệp tinh gọn giúp start-up công nghệ tùng tiệm được các khoản tiền đồ sộ ấy. Thay vì thuê mặt bằng, tuyển nhân viên chính thức cả trong quá trình giáo dục thị trường, chưa bán được sản phẩm, chủ siêu thị với thể tinh gọn hoá bằng cách khiến cho việc trên văn more »

Thị trường chăn nuôi cuối năm: Gà mếu, lợn cười!

Cùng là hai sản phẩm chăn nuôi chủ lực, nhưng nghịch lí là trong khi người nuôi lợn cả năm nay lãi to vì được giá, thị trường ổn định, thì người nuôi gia cầm lại đang khóc ròng vì giá rẻ thảm hại. Gà: Trứng lỗ 200 đ/quả, thịt lỗ 8.000 đ/kg Vừa bắt more »