khởi nghiệp

Muốn khởi nghiệp thành công thì phải xác định trước điều này

Thứ tư: đối thủ khó khăn của bạn là ai? Đó chính là các đối thủ trực tiếp cung cấp sản phẩm/ dịch vụ cộng mẫu ở thị trường ấy và thị trường khác. Bạn nên chọn hiểu rõ toàn bộ những đối thủ này, xác định thế mạnh, điểm yếu và đưa ra được more »

Các vấn đề trong kinh doanh online bạn cần phải chú ý

Một nhà marketing trực tuyến sẽ tụ hợp vào các chiến lược quảng cáo để giành được những người mua trên mạng. Cách SEO giúp liên kết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có hoạt động tìm kiếm trên Internet trong các chủ đề có thúc đẩy. Bạn muốn kinh doanh nhưng ít vốn, more »