ngành chăn nuôi bò sữa

Ngành chăn nuôi bò sữa vẫn đang ì ạch

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc hỗ trợ nông dân cũng như doanh nghiệp chăn nuôi vẫn ì ạch nên nếu các cơ quan chức năng không nỗ lực và tháo gỡ về chính sách thì mọi chỉ tiêu sẽ chỉ ở trên giấy… Để giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu sữa ngoại nhập more »