Gà Đông Tảo – 1 tuần tuổi (thuần chủng)

Gà Đông Tảo - 1 tuần tuổi

Gà Đông Tảo – 1 tuần tuổi (thuần chủng) trên hình là loài gà quý hiện được nhân giống tại Trại giống của Trung tâm Bảo tồn & Phát triển vật nuôi có gen Quý hiếm.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>