nhà nước

Giá giảm, mua yếu: Nông dân chăn nuôi lao đao

Hiện các tỉnh miền Đông Nam Bộ có khoảng 1.500 trại với vốn đầu tư 2 tỉ đồng/trại, tương đương 3.000 tỉ đồng đầu tư chăn nuôi gia cầm, chưa tính các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Khu vực này đang tồn hơn 1 triệu con gà, trung bình mỗi con từ 3,5 đến 4 more »