Phú Thọ

Trồng bí đỏ an toàn:Giúp thu lại lợi nhuận khá

Vụ đông năm 2014, được sự hỗ trợ  của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ đã xây dựng mô hình sản xuất bí đỏ an toàn thuộc dự án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi ở một số xã xây dựng nông thôn mới”.   Mô more »